برای تهیه سرتروپان جراحی مغز و اعصاب (کرانیال پرفراتور) با رادتجهیز ارکیا در تماس باشید.

برای تهیه می توانید با بخش بازرگانی شرکت رادتجهیز ارکیا از طریق شماره های زیر در تماس باشید.

09122800286 — ۰۲۱-۸۸۹۸۸۹۴۳ — ۰۲۱-۸۸۹۸۹۰۲۹