برای تهیه سرتروپان جراحی مغز و اعصاب (کرانیال پرفراتور) با رادتجهیز ارکیا در تماس باشید. برای تهیه می توانید با بخش بازرگانی شرکت رادتجهیز ارکیا از طریق شماره های زیر در تماس باشید. 09122800286 — ۰۲۱-۸۸۹۸۸۹۴۳ — ۰۲۱-۸۸۹۸۹۰۲۹  

بیشتر بخوانید


رادتجهیز ارکیا قطعات مینفیلد را بر اساس تکنولوژی Doro و Maqut آلمان تولید و در اختیار بیمارستان ها و جراحان قرار می دهد. برای تهیه می توانید با بخش بازرگانی شرکت رادتجهیز ارکیا از طریق شماره های زیر در تماس …

بیشتر بخوانید