سوال : مشخصات یک دریل جراحی خوب چیست؟

جواب : مهم ترین مشخصه در خصوص یک دریل جراحی خوب سبکی، داشتن باتری خوب و خوش دستی است.